Mange produktionsdyr bliver hver dag kørt til slagterier i Danmark. Dyrene bliver transporteret i lastbiler med en særlig indretning, der er godkendt til transport af dyr.​

Hver dag bliver der kørt mange grise, kvæg og kyllinger til slagterier i Danmark. Dyrene bliver transporteret i lastbiler særligt indrettet til
transport af dyr.

Når dyr transporteres

Selv om lastbilerne er beregnet til lige netop dyretransport, så påvirker køreturen til slagteriet dyrene.

Produktionsdyr er ikke vant til lydene og bevægelserne i en bil. Af hensyn til dyrenes velfærd er der regler for, hvor mange timer turen må vare, og hvor tæt dyrene må stå i lastbilen. I Danmark og nogle andre lande har man indført ekstra krav til transport af dyr for at stresse dyrene mindst muligt. Fx er der danske krav om, at søer maximalt må transporteres otte timer.

Alle slags produktionsdyr belastes, hvis temperaturen under transporten er for høj. Men for nogle dyr er varmen mere belastende end for andre. Fx kan søers velfærd påvirkes negativt allerede fra omkring 20 °C.

​VIDSTE DU, AT …

vi i 2017 eksporterede 13 mio. smågrise  til opfedning i udlandet?

 

Transport af slagtedyr Danmark eksporterer også dyr til slagtning i udlandet. Du kan finde tal herom på Danmarks Statistik i statistikbanken.dk

 

Indrettet til dyr

Lastbilen kan ventileres mekanisk og ved, at chaufføren åbner forskellige luger ind til dyrene – næsten som når du ruller vinduet ned i bilen. Men lastbilen kan være vanskelig at ventilere, da der ofte er lav lofthøjde og der er ikke aircondition.

Bilen skal være godkendt til dyretransport. Men uanset hvordan man indretter køretøjet, vil transporten være belastende for dyrenes velfærd.

Slagtninger i Danmark I 2016 slagtede vi i Danmark i alt: 500.000 kvæg, 19 mio. grise og 102 mio. kyllinger.

På slagteriet

Når lastbilen når frem til slagteriet, går dyrene fra lastbilen og ind på slagteriet. På slagteriet er der regler for, hvordan dyrene skal behandles, inden de slagtes, ligesom der er regler for, hvordan de skal aflives. I Danmark bedøves alle dyrene, inden de aflives. Aflivningsmetoden afhænger af, hvilket dyr der er tale om.

Slagtekyllinger

På slagteriet hænges slagtekyllingerne op i benene og bedøves, så de er bevidstløse. De bedøves med strøm i et vandbad. Kyllingerne får derefter skåret halspulsåren over.

Kvæg

Inden slagtning bedøves kvæg ved at blive skudt i panden med en boltpistol. Dette får dyret til at miste bevidstheden. Når dyret er bevidstløst, bliver det hængt op i det ene bagben, hvorefter slagteren skærer de store blodårer i halsen over, så dyret dør af blodtab.

Slagtesvin

De fleste grise bedøves med carbondioxid (CO2), som er en gas. Det er ubehageligt for grisene, men der går kort tid, før de er bevidstløse og derefter ikke mærker mere. Den bedøvede gris bliver hængt op i bagbenene. Slagteren stikker grisen i halsen, og den dør af blodtab.

 

hvad betyder ordet?

Boltpistol:

En slags pistol, der slår dyret bevidstløs med et hårdt slag med en jernpind (en bolt) på dyrets pande.

Aktivitet 12

Find flere informationer og links i ressourcerummet til løsning af opgaverne

STRESS OG KØDKVALITET


Opgave 1

Undersøg, hvad det betyder for kødkvaliteten, hvis dyret er stresset, når det skal slagtes.

Opgave 2

På hvilke måder kan man undgå, at dyrene bliver stressede før slagtning?

Aktivitet 13

Find flere informationer og links i ressourcerummet til løsning af opgaverne

Opgave 1

Brug din model fra Aktivitet 1 over fordeling af produktionsdyr i Danmark, og tegn ind, hvor de fem største slagterier i Danmark ligger. Hvor langt kan dyrene transporteres, hvis transporttiden må være 8 timer? Forestil dig, at lastbilen skal hente dyr på fire gårde på sin vej og bruger i alt to timer på dette.

Aktivitet 14

Find flere informationer og links i ressourcerummet til løsning af opgaverne

TRANSPORT OG TEMPERATUR      

I Danmark er meget varme dage sjældent et stort problem, men i sommerhalvåret kan temperaturen alligevel komme over 20°C.

Opgave 1

Undersøg, hvor mange dage temperaturen i Danmark de seneste to år var over 20°C.


Opgave 2

Find ud af, hvordan man i praksis køler dyrene ned i en lastbil, hvis dyrene har det for varmt under transporten. Kunne du forstille dig andre løsninger?


Opgave 3

Undersøg om der er særlige regler for hvordan man må transportere søer.

Aktivitet 15

Find flere informationer og links i ressourcerummet til løsning af opgaverne

BEDØVELSE MED CO2

Mink bedøves og aflives med gas i en særlig aflivningskasse i besætningen. Ved brug af carbondioxid (CO2)og carbonmonoxid (CO) mister minkene bevidstheden og dør kort derefter.

Opgave 1

Undersøg minkbranchens krav til aflivning af mink.


Opgave 2

Undersøg, hvor længe der går, inden minken mister bevidstheden og dør. Overvej, om du synes, det er hurtigt.

Opgave 3

Undersøg, hvad der sker, når CO2 kommer i kontakt med slimhinderne i næse, øjne og mund.

Tip: Slimhinder er fugtige (H2O).

Opgave 4

Diskutér fordele og ulemper ved bedøvelse med CO2 – tænk på de etiske tilgange.


Opgave 5

Undersøg om der er alternativer til aflivning med CO2.