En lov er en regel, der skal overholdes. Danmarks love skal vedtages i Folketinget. Dyreværnsloven er et eksempel på en lov.

Dyrenes love

For 100 år siden tog man ikke de samme hensyn til dyrene, som vi tager i dag.
De fleste vidste måske ikke engang, at dyr kunne føle smerte og være bange.
Med tiden begyndte man at tage hensyn til dyr. Der kom regler for, hvordan
dyrene skulle behandles.

Stifterne af Dyrenes Beskyttelse. Etatsråd Jacob Christopher Lembcke og hustru Julie Albertine Augusta Lembcke stiftede Dyrenes Beskyttelse i 1875.

​VIDSTE DU, AT …

 

i år 1875 blev foreningen ”Dyrenes Beskyttelse” stiftet i Danmark. Den havde som sit motto: ”Dyrenes røgt viser menneskets kløgt”. Det betyder, at mennesker, der behandler deres dyr godt, er kloge mennesker.

 

Verdens første dyreværnslov

England var det første land, der fik en lov om, hvordan man skal behandle dyr. Den engelske lov er fra 1822 og handlede meget om, at man ikke måtte være ond ved dyr eller mishandle dem.

Dyrekampe er forbudt. Her er et billede af en arrangeret bjørnekamp i 1796. I dag det forbudt at afholde dyrekampe i Danmark.

Danmark har også en lov

I 1916 fik vi den første danske dyreværnslov. Dyremishandling kunne nu straffes med bøde og fængsel. Med tiden er vi blevet klogere på dyrene og deres behov. Derfor er vores dyreværnslov blevet ændret flere gange.

Opgaver

Et logo, et motto eller et slogan

Se på logoet fra Dyrenes Beskyttelse og snak om, hvad logoet viser.
”Dyrenes røgt viser menneskets kløgt” har været motto for foreningen Dyrenes Beskyttelse.


Sæt jer i grupper og lav jeres eget motto, slogan eller logo om dyrevelfærd.
Jeres forslag skal passe til, hvordan I mener, at vi skal behandle produktionsdyr i dag.
Opbyg en udstilling på skolen med jeres forskellige forslag.


Skind og pels fra dyr

Arbejd i grupper.
Find ud af, hvilke produktionsdyr, vi bruger pelsen eller skindet fra.
Brug nettet, bøger eller andre kilder. Du kan blandt andet søge på Kopenhagen Furs eller Landbrug og Fødevarers hjemmesider eller skrive ”skind og pels” i en søgning på nettet. Måske har du en sweater på af uld eller et par sko af læder?
Lav en liste over dyrene og hvad deres skind eller pels bliver brugt til.

Diskuter spørgsmålene:
- Skal vi bruge skind og pels fra dyr, eller skal vi fremstille det kunstigt? Diskuter fordele og ulemper.
- Synes du, at der er forskel på, hvordan dyr skal behandles, hvis dyr bliver brugt til fødevarer eller til produktion af pels og andre produkter, som vi bruger?

Dyrenes love

Se på forskelle mellem lovene fra 1916 og 2016. Hvorfor tror du, at loven har ændret sig gennem årene?'

Dyreværnsloven 1916


 

Dyreværnsloven 2016

 

Hvad betyder ordet?

Lov: 

En regel, der skal overholdes.

Etatsråd: 

En særlig titel, som man kunne blive tildelt af kongehuset. Er afskaffet i dag.

Motto: 

En sætning eller nogle få ord, der kan bruges som en
slags leveregel.

Røgt: 

Pleje eller passe.

Kløgt: 

Klogskab eller opfindsomhed.

Mishandle: 

Grov form for dårlig behandling eller angreb på for eksempel et dyr.