I Danmark holder vi produktionsdyr på forskellige måder. Der er altid regler for, hvordan dyr skal holdes for at sikre deres velfærd. Vi skal tage hensyn til deres naturlige behov.

Sådan holder vi dyr

Alle landbrug i Danmark skal følge en række krav til, hvordan dyr skal passes, og hvordan stalden skal indrettes for at tage hensyn til dyrenes behov. Der er for eksempel krav om, hvor meget plads dyrene skal have, hvornår og hvor meget strøelse de skal have, og hvor lang tid dyrene må transporteres, når de skal slagtes.

De fleste produktionsdyr holdes indendørs i en stald. Nogle landmænd synes bedre, de kan sørge for, at der er rent og tørt, når dyrene er inde. Det kan også være lettere for landmanden at opdage, om der er dyr, der har brug for hjælp, hvis de er blevet syge eller er kommet til skade. Nogle synes, det er nemmere at sikre, at dyrene får det rette foder, når de går inde. Og at det kan være lettere at holde øje med, hvor meget dyrene vokser eller styre, hvor meget mælk koen giver. Endelig kan det være svært at have dyr udendørs, hvis man ikke har den rigtige jord til det.

Sengeplads til koen. I stalden skal der være et område, hvor koen får foder, og et område med sengepladser, hvor koen kan hvile. Der skal være en sengeplads til hver ko i stalden.

​VIDSTE DU, AT …

 

​de fleste malkekøer går frit rundt i stalden. Det kaldes løsdrift.

Der kan også være nogle ulemper ved at være indendørs, og derfor stilles der hos nogle landbrug flere krav til dyrenes velfærd. Der kan for eksempel være krav om, at dyrene har mere plads, skal være udenfor hele livet eller, at kalven eller pattegrisene går længere tid sammen med deres mor. Økologisk landbrug er sikkert et af de eksempler, du kender bedst.

Økologisk produktion

Den økologiske landmand skal overholde ekstra krav. Nogle af dem handler om dyrevelfærd.

I økologiske landbrug er der krav om, at dyrene skal kunne komme udenfor. Så kan de bevæge sig mere frit og har bedre mulighed for at gøre ting, som er naturlige for dem. Grisen kan for eksempel godt lide at rode i jorden, og høner kan lide at hakke i jord og planter efter føde som orme og insekter.

De økologiske grise og høner skal have mulighed for at komme udenfor hver dag, mens de økologiske køer skal på græs mindst seks timer om dagen fra april til november.

Hønsehold. Æglæggende høner kan holdes på flere forskellige måder. Som bur-, skrabe-, fritgående- eller økologiske høns – her ser du skrabehøns.

Andre former for produktion

Der findes også andre måder at holde produktionsdyr på. Disse produktionsformer skal også følge lovens krav til dyrevelfærd. Men derudover kan der i sådanne specialproduktioner være særligt fokus på nogle bestemte ting.

Mange slags stalde. Dyr går som regel indendørs i en stald. Der findes mange typer af stalde. Her ser du løsgående søer.

Hvad betyder ordet?

Økologisk landbrug: 

Et landbrug, der skal følge særlige regler, udover lovgivningen for dyrevelfærd, for hvordan de må producere dyr.

Produktionsform: 

En måde at producere dyr på.

Specialproduktioner: 

Landbrug med endnu flere krav – også andre krav end til netop dyrevelfærd. For eksempel hvor lang tid, der må gå, fra koen er malket til mælken står i butikken. Eller hvordan kødet skal behandles, efter dyret er slagtet.