Danmark fik sin første dyreværnslov i 1916. En dyreværnslov fortæller, hvilke regler der gælder, når man holder dyr. Og man kan blive straffet, hvis man ikke overholder loven.

Hvad siger loven?

Der er forskel på lovgivning for dyr og det, vi kalder for vores etiske forpligtelser over for dyr. Loven fortæller, hvilke regler der gælder, når man holder dyr. Og man kan blive straffet, hvis man ikke overholder loven.

Etiske overvejelser handler om, hvad, man selv synes, er rigtigt og forkert og hvorfor. Etiske overvejelser, om hvordan vi behandler dyr, kaldes dyreetik. Lovgivning afhænger bl.a. af de etiske overvejelser, der er mest almindelige i samfundet.

I 1964 skrev britten Ruth Harrison en bog: Animal Machines. The New Factory Farming Industry. Bogen kritiserede produktionsdyrenes forhold, efter man gennem en årrække var gået fra mange små gårde med få dyr til færre store gårde med mange dyr. Bogen fik meget omtale og skabte stor debat – bl.a. ved at beskrive og stille spørgsmål ved produktionsdyrenes forhold.

Ruth Harrisons bog medvirkede således til at gøre folk mere bevidste om, at dyrenes forhold tit ikke var gode og det resulterede i, at man fastsatte rammer i lovgivningen for, hvordan man må holde dyr.

Animal Machines. Ruth Harrisons bog "Animal Machines" fra 1964 satte gang i debatten om hensynet til dyrenes velfærd i landbruget.

Forskning i dyrevelfærd

På mange universiteter i den vestlige verden begyndte man derefter at forske i produktionsdyrs levevilkår. Indtil da var der især blevet forsket i at avle og fodre dyr, så de kunne producere mere. Fx kvæg, der kunne give mere kød eller mere mælk.

Vores forståelse for dyr ændrer sig blandt andet, fordi forskere finder frem til ny viden om dyr. Og denne viden kan også få indflydelse på lovene, der skal beskytte dyrene. Fx er dyreværnsloven, der gælder for Danmark, blevet ændret flere gange gennem tiden.

Hvad betyder ordet

Animal Machines.

The New Factory Farming Industry: En bog, der blev oversat til dansk i 1964 og udgivet med titlen: Dyr på samlebånd: Det nye fabrikslandbrug.

Dyreværnsloven: 

I 1916 fik Danmark sin første lov om at beskytte dyr. Loven gælder for alle dyr.

 

Aktivitet 3

Find flere informationer og links i ressourcerummet til løsning af opgaverne

Opgave 1

Sammenlign loven fra 1916 og 2017. Find i loven fra 2017 eksempler på, at ny viden om dyrs leveforhold er kommet ind i den nye lov.

Opgave 2

Udarbejd kategorier for nogle ændringer i lovgivningen fra 1916 til 2017. Fx: forbedrede pladsforhold, mere bevægelsesfrihed, flere oplevelser mv.

Opgave 3

Giv konkrete eksempler på, hvad landmanden kan gøre for dyrenes velfærd, der samtidig opfylder kravene i loven. Du kan tage udgangspunkt i de eksempler, du selv har fundet frem til i opgave 2.

Dyreværnsloven fra 1916 

 

Dyreværnsloven fra 2017