Videncenter for Dyrevelfærd

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har til formål, at udbrede faktabaseret viden om dyrevelfærd.

Videncenteret er baseret på et tæt samarbe​​jde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen og dyrevelfærdsforskere på Københavns Universitet og Århus Universitet.

ViD blev videreført med Veterinærforlig III i 2018 med fokus på det internationale udsyn i arbejdet. Videncentret skal de næste fire år arbejde med folkeoplysning og formidling af forskningsbaseret viden om dyrevelfærd i Danmark i forhold til andre sammenlignelige lande.

Fokus på formidling

Formidlingen vil blandt andet omfatte viden om nye indsatser som f.eks. dyrevelfærdsmærket, og formålet er at bidrage til et højt vidensniveau om dyrevelfærd både hos personer, der arbejder professionelt med dyr, men også hos elever i folkeskoler, landbrugsskoler mv..

ViD er offentligt financieret

ViD blev fra 2010 finansieret af en særlig dyrevelfærdsreserve, som ble​v afsat på finansloven for 2009 efter et stort politisk ønske om at forbedre dyrevelfærden i Danmark. ViD finansiering er siden sikret igennem Veterinærforligene.

Kontakt

Videncenter for Dyrevelfærd
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf: +45 72 27 69 00

Mail: 15@fvst.dk - emnefelt: Videncenter for Dyrevelfærd