Både mennesker og dyr har behov. Nogle af vores behov er de samme – fx behovet for søvn. Andre behov er helt forskellige – fx en hønes behov for en siddepind.​

Dyr har forskellige behov

Man kan dele dyrenes behov op i fysiologiske behov (fx foder og vand), sundhedsmæssige behov (fx at undgå sygdom og skader) og adfærdsmæssige behov (fx rode-og undersøgende adfærd). Alle tre typer af behov kan være vigtige for dyrs velfærd og er omtalt i dyreværnsloven. Dyrenes fysiologiske og sundhedsmæssige behov har man længe haft fokus på, og disse behov er ofte meget konkrete mens de adfærdsmæssige behov stadig er ved at blive kortlagt.

Drægtige søer. Den drægtige so får strøelse i stalden. Som alle grise har den et behov for at rode og undersøge med trynen. 

Adfærdsmæssige behov

Omkring 1980 begyndte man at forske i produktionsdyrs adfærdsmæssige behov – d.v.s. at det kan være vigtigt for et dyrs velfærd, at det kan gøre noget bestemt. I Danmark er der fx i dag krav om, at alle grise skal have rodemateriale, og at køer i løsdriftsstalde skal have adgang til kobørster.

Forskerne diskuterer behov

Der findes ikke én bestemt definition af, hvad et adfærdsmæssigt behov er – det diskuterer forskerne stadig. Mange er dog enige om, at en adfærd kun kan være et behov, hvis:

  • en adfærd er en del af dyrets naturlige adfærd. Dyret ville også udføre adfærden, hvis det levede i naturen.
  • dyret viser alvorlige tegn på belastning og stress, hvis det ikke kan udføre adfærden.
  • dyret som hovedregel vil gøre en indsats for at komme til at udføre adfærden. 

STRESS

Vi taler tit om stress som en tilstand, der kan ramme et menneske. Det kan være, hvis man i længere tid er overbelastet eller presset på fx sit arbejde eller af sygdom i familien.

Hos dyr beskriver man stress lidt anderledes. Her taler vi om biologisk balance, der med et fint ord hedder homeostase. Dyr er stressede, når deres biologiske balance bliver udfordret eller truet af forskellige faktorer. Det kan fx være, hvis grise udsættes for noget uvant – som når en flok grise skal gå op i en lastbil, eller hvis en mink ikke har en redekasse. Konsekvenserne af stress kan være kortvarige og overfladiske eller alvorlige. Stress kan altså påvirke produktionsdyrs velfærd i mindre eller større grad.

 

Hvad betyder ordet?

Fysiologiske behov: 

Grundlæggende behov som føde og vand

Løsdriftsstalde: 

Stalde, hvor køerne går frit imellem hinanden.

Aktivitet 7

Find flere informationer og links i ressourcerummet til løsning af opgaverne

UNDERSØGELSE AF ADFÆRD OG BEHOV

Opgave 1

Udarbejd en liste over, hvad du har brugt tid på i løbet af 48 timer. Brug nogle kategorier som spise, motion, sove, skærmtid ... Kig på din liste, og opdel dine aktiviteter i fysiologiske behov, adfærdsmæssige behov, sociale behov og sundhedsmæssige behov.

Opgave 2

Hvis du kun havde 12 timer i et døgn, hvad ville du så prioritere? Tænk over, hvad det gør ved os, hvis vi ikke kan få opfyldt vores behov. Skriv en liste.

Opgave 3

Sammenlign din liste og dine prioriteringer med dine klassekammeraters.

Opgave 4

Vælg et produktionsdyr. Find eksempler på dyrets forskellige behov. Udarbejd en liste over, hvad du tror, dyret bruger tid på i løbet af 24 timer. Find fx oplysninger om søvnbehov, malkningstid eller andet for dit dyr.

Opgave 5 

Diskutér hvilke behov, som du forventer, er de vigtigste for det dyr, du har valgt, og hvorfor.