Dyrevelfærd i skolen

Undervisningsmaterialer til grundskolen

Velkommen til Dyrevelfærd i skolen. Den digitale platform til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris undervisningsmaterialer om dyrevelfærd.

Herinde kan du finde bøgerne om dyrevelfærd digitalt, lærervejledninger, opgaver, film og ressourcerummet, hvor du finder tips, tricks og links når du skal løse opgaverne i materialet til udskolingen.

God fornøjelse. 

I samarbejde med

Aarhus Universitet
Dansk Kennel Klub
Den Danske Dyrlægeforening
Det Dyreetiske Råd
Dyrenes Beskyttelse
DOSO
Kattens Værn
Københavns Universitet
Landbrug og Fødevarer

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, og Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, har bidraget fagligt til arbejdsgruppen under udarbejdelsen af det skriftlige undervisningsmateriale.