ViD startede i 2010 og har igennem alle årene afholdt en årlig konference om dyrevelfærd. 

Programmer og oplæg fra tidligere års konferencer er samlet her på siden.

ViD konferencen 2023

I 2023 afholdtes ViD konferencen d. 9. november i musikhuset i Aarhus. Temaet var Slut med husdyr i bur. 

EU har i 2020 modtaget et ’European Citizen Initiative’, kaldet ’End of Cage Age (ECA)’. ECA var så populær blandt EU’s borgere at EU efterfølgende besluttede at få initiativet implementeret i kommende EU- lovgivning. Det betyder at systemer med dyr i bur, eller dyr der på anden måde holdes isoleret eller fikseret, bliver udfaset i EU.

Der skal således implementeres en række alternative systemer i dansk husdyrbrug. Denne VID-konference vil fokusere på hvad vi forventer at disse nye systemer giver af muligheder og udfordringer for husdyrenes velfærd.

 

Herunder findes program samt præsentationer fra konferencen: 

Program

What is a cage in industrial animal production, v. Nathalie Brichet

Implementing the cage ban through legislation - possible options, v. Ester Alaez Pons

Udfasning af buræg – udfordringer og muligheder, v. Anja Brinch Riber

Løse søer hele livet -udfordringer og muligheder, v. Lene Juul Pedersen

Gruppeopstaldning af kalve – muligheder og udfordringer, Margit Bak Jensen

ViD konferencen 2021

ViD-konferencen 2021

I 2021 afholdtes ViD konferencen d. 10. november i aarhus. temaet var Hold af Dyr i Naturen. 

Dyr holdes i naturen til andre formål end produktion af kød og mælk. Dyr i naturnationalparker holdes for at opnå en ønsket natur med høj biodiversitet, og dyr i naturen har også ofte rekreative formål. Hvordan er dyrenes velfærd og hvad er vores ansvar retsligt og etisk? 

Herunder findes program samt præsentationer fra konferencen: 

Program

Hvorfor holder vi store dyr i naturen for naturens skyld? v. Jens-Christian Svenning

Animals on their own - experience from the Netherlands, v. Renee Meissner

Hold af dyr i naturen - etiske perspektiver, v. Peter Sandøe

Hold af dyr i naturen - hvad siger loven? v. Tom Bengtsen

Velfærd hos store græssere på naturarealer, v. Janne Winther Christensen

Should animals in nature be wild or tame? v. Katy Overstreet

Menneskers relation til dyr i naturen, v. Karen Thodberg 
 

ViD halvdags seminar 2020

Torsdag 8. oktober 2020 kl. 12.00-17.00 afholder ViD i samarbejde med Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd et offentligt seminar om adfærdsproblemer hos hunde. Forskere og praktikere vil præsentere deres viden om problemernes karakter og omfang og vil lægge op til en diskussion af, hvad der kan gøres ved dem.

Link til program og optagelser fra seminaret

ViD konferencen 2020

I 2020 afholdtes ViD-konferencen i København og årets tema var Dyrevelfærd og klimaforandringer. 
Er dyrevelfærd ”taberen” i klimadebatten? Hvordan sikres både hensyn til dyrevelfærden og klimaet? Både i forhold til klimaet indvirkning på dyrene, men også de tiltag, der tages for at sikre klimaet, højere konventionel produktivitet, økologi kontra klima og mindre forbrug.
Du finder programmet og optagelser fra konferencen her


Efter konference bragte Weekendavisen en kronik af Peter Sandøe om emnet. Peter var en af dette års arrangører af konferencen. 
Du kan finde kronikken her

ViD-konferencen 2018

Videncenter for Dyrevelfærd afholder den 22. oktober 2018 konference med temaet "Egenkontrol og forebyggelse af halebid".

ViD-konferencen 2017

Consumer-driven animal welfare and animal based welfare indicators

Danish Centre for Animal Welfare (DCAW) and NordCAW hosted a two day seminar on Animal Welfare in Copenhagen on October 3 and 4 2017.

The first day focused on how animal welfare is perceived by farmers and consumers as well as on how specific animal welfare schemes and initiatives may give added value and increased welfare to animals. 

The second day focused on application of animal-based welfare indicators in animal welfare assessment.

ViD-konferencen 2015

Konferencen "Improving Pig Welfare – What Are the Ways Forward" løb af stablen april 2015. Konferencen og rapporten fokuserer på de væsentligste elementer i svinehandlingsplanen og forsøger at formulere svinevelfærdens største udfordringer og muligheder for forbedring.

ViD-konference 2014

Med temaet "Det rige liv – berigelse på tværs af dyrearter" afholdt Videncenter for Dyrevelfærd den 20. november 2014 sin årlige konference. Konferencens bød på indlæg om miljøberigelse i bred forstand.

Fødevareminister Dan Jørgensen åbnede konferencen, og derefter var der indlæg med udgangspunkt i den nyeste nationale og internationale forskning på området.

Eftermiddagen bød på en postersession med forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD. Projekterne blev inden postersessionen præsenteret mundtligt som en lille appetitvækker. Samtlige præsentationer og postere er præsenteret i konferencens abstracthæfte.

Du finder abstracthæftet fra konferencen her

ViD-konference 2013

Med temaet "Dyr-menneske-relationen – hvad betyder den for dyrevelfærden?" kredsede indlæggene på Videncenter for Dyrevelfærds konference 2013 om betydningen af relationen mellem mennesker og dyr for dyrevelfærden, i forhold til såvel landbrugets produktionsdyr som familiedyr og heste.

Dagens program

Indlæggene på ViD’s konference den 21. november 2013 omhandlede bl.a. frygt og aggression hos dyr, stockmanship (godt landmandskab) i teori og praksis, den etiske vinkel på de incitamenter, vi har til at holde dyr, og samspillet mellem dyrevelfærd, offentlig tillid og professionel husdyrproduktion.
 
Konferencen bød på en åbningstale ved fødevareminister Karen Hækkerup samt indlæg ved indlægsholdere fra forskningsverdenen, myndighederne og primærproduktionen.

Om eftermiddagen var der en postersession med præsentation af de forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD.

Konferencens program, præsentationer og abstracthæfte kan downloades herunder:

Download program for ViDs konference i 2013

Præsentationer: 

Intro v. Per S. Henriksen

Animal welfare, public trust and professional animal production v. David Fraser

Love hurts - om dyr-menneskerelationens betydning for dyrevelfærd v. Peter Sandøe

Dyr-menneske forholdets betydning for frygt og agression hos produktions- og familiedyr v. Björn Forkman

Dyr-menneske forholdets betydning for frygt og agression hos heste v. Janne Winther Christensen

Investigating the human-animal interactions from the animal perspective v. Xavier Boivin

Mink og menneske - i praksis v. Lars Eilertsen

Ansattes erfaringer med dyrevelfærd i dansk landbrug v. Inger Anneberg


Download abstracthæfte fra konferencen

ViD-konference 2012

Videncenter for Dyrevelfærds konference 2012  handlede om dyrevelfærd hos syge og tilskadekomne dyr med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Dagen bød på en åbningstale ved fødevare​minister Mette Gjerskov samt indlæg ved indlægsholdere fra forskningsverdenen, myndighederne og primærproduktionen.

Indlæggene omhandlede bl.a. sygdomsadfærd og indikatorer for sygdom og velfærd, håndtering af sygdom i en økologisk malkekvægsbesætning, transportegnethed og den etiske vinkel på håndtering af syge og tilskadekomne dyr i produktionen.

Om eftermiddagen var der en postersession med præsentation af de forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD.

Som afslutning på konferencen var der en paneldebat med paneldeltagere fra Fødevarestyrelsen, Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Videncenter for Landbrug og Dyrenes Beskyttelse.

Herunder findes program, præsentationer samt abstracthæfte: 

Program for ViDs konference i 2012

Præsentationer: 

Veterinærforlig II v. Per Henriksen

Ændring i dyrs adfærd under sygdom v. Mette S. Herskin

Animal based indicators for welfare and disease v. Sandra Edwards

Sygdom og sygdomshåndtering uden brug af medicin - er det muligt v. Sten Dissing

Syge dyr, opstaldning og transportegnethed v. Stig Jessen

Kan køer blive halte af at blive transporteret v. Peter T. Thomsen

Det syge dyr - etiske idelaer og praktiske kompromiser v. Mickey Gjerris

 

Download abstracth​​​​æfte fra konferencen

ViD-konference 2011

Med temaet "Markedsdrevet Dyrevelfærd" afholdt Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) den 2. november 2011 sin årlige konference. På denne side kan du downloade præsentationer, postere og abstracthæfte fra konferencen.

​​På konferencen den 2. november belyste en række​​​ indlægsholdere fra ind- og udland temaet ”markedsdrevet dyrevelfæ​rd” fra forskellige vi​nkler ​og satte fokus på, hvordan vi som forbrugere og via markedsdrevne kræfter kan drive forbedringer af dyrevelfærd fremad.

Program for konfer​​encen 2011

​Hvem deltog i konferencen?

Knap 200 personer deltog i konferencen, bl.a. fødevareminister Mette Gjerskov, folketingspolitikere, dyrevelfærdsforskere fra universiteter og forskningsinstitutioner, repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Justitsministeriet, landbrugsorganisationerne, Dyrlægeforeningen, Rigspolitiet, slagterierne, detailbranchen og dyreværnsorganisationerne.

Herunder kan du downloade præsentationer, posters og et samlet abstracthæfte: 

Præsentationer: 

Citizen and consumer attitudes v. Wim Verbeke

Fremtidssikring af svineproduktionen v. Karsten & Daniel Pedersen

Er der plads til dyrevelfærd i indkøbsvognen v. Anne Glad

 

Posters: 

Dyrevelfærdsmæssige problemer, bedøvelse og aflivning slagtekyllinger

Databaser for dyrevelfærdsvurdering

Egenkontrol af dyrevelfærd

Halthed og lemmelidelser hos søer på friland

Kan transport gøre køer halte

Viden om klovlidelser og dyrevelfærd

Overfladetemperatur som velfærdsindikator

Risikobaseret udpegning af sobesætninger med velfærdsproblemer

Risikobaseret udpegning af svinebesætninger

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger

Velfærdsøkonomiske konsekvenser af halthed og trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Download abstracthæfte

 

ViD-konference 2010

18. november 2010 afholdt Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) sin første konference.

Ca. 100 personer deltog i konferencen, bl.a. fødevareminister Henrik Høegh, justitsminister Lars Barfoed, dyrevelfærdsforskere fra universiteterne, Fødevarestyrelsen, landbrugs-organisationerne, Dyrlægeforeningen, politiet og dyreværnsorganisationerne.

Herunder findes program samt præsentationer fra konferencen:

Se programmet for åbningskonferencen her 

Præsentation af Videncenter for Dyrevelfærd v. Jan Mousing

Welfare quality - velfærdsvurdering med fokus på dyret v. Björn Forkman

Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd v. Sine Norlander Andreasen

Når veterinærrejseholdet sætter fokus på dyrevelfærd v. Stig Jessen

Samarbejde mellem myndigheder og landmænd v. Inger Anneberg

Kan velfærd måles automatisk v. Lene Munksgaard

Hvad med forbrugerne? v. Peter Sandøe