ViD-konferencen 2022

I 2022 afholdes ViD konferencen d. 14. november i København. Temaet er Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne dyrevelfærdsinitiativer

Program findes her. 

Tilmelding er gratis og kan foretages her. Sidste frist for tilmelding er 31. oktober 2022. 

Formålet med konferencen er at give en status på udviklingen af markedsdrevet dyrevelfærd inden for produktion af kyllingekød, svinekød, mælk og andre mejeriprodukter samt kalve- og oksekød. Dette vil ske med udgangspunkt i resultater fra det såkaldte Benchmark-projektet, hvor forskere estimerer effekten af forskellige dyrevelfærdsinitiativer i Danmark og fire andre europæiske lande. Samtidig vil der blive lagt op til en diskussion af fremtidsmuligheder, herunder vedrørende balancen mellem lovbestemt og markedsdrevet dyrevelfærd.

På konferencen vil der være tre hovedsessioner - én for hver af de tre produktionsgrene. Der vil være bidrag fra jordbrugsøkonomer, herunder en fra Nederlandene, som vil fortælle om deres gode erfaringer med at få løftet dyrevelfærden for det svinekød, der sælges i supermarkederne. Der vil endvidere være bidrag fra repræsentanter for myndighederne, de relevante grene af landbruget, detailhandelen og dyrevelfærdsorganisationer.

Alle oplæg vil blive optaget og gjort tilgængelige på ViD’s hjemmeside og her på dyreetik.dk