Danmark har en stor produktion af kød, mælkeprodukter, æg og skind. Vi producerer især kød fra kalve, køer, kyllinger, grise og fisk, mælkeprodukter fra køer, æg fra høner og pels fra mink.

Skind fra mink. Vi spiser ikke mink. Men danske minkavlere lever af at sælge minkenes skind, som bruges til for eksempel pelsfrakker.

Dyr som tyre, køer og kalve kalder vi kvæg. Fra kvæg får vi både kød og mælk. Du kender sikkert bøffer og hakket oksekød. Og køerne giver mælk, som vi kan lave yoghurt, smør og ost af.

Opdræt af fisk. I Danmark opdrætter vi fisk og andre dyr fra havet, for eksempel regnbueørreder og østers.

Kød fra grise

Fra grise får vi også kød. Vi får blandt andet flæskesteg og bacon. I leverpostej er der som regel griselever. Også i mange pølser er der grisekød.

Æg og kød fra fjerkræ

Fugle som høns, kyllinger og ænder kalder vi for fjerkræ. Nogle landmænd producerer kyllinger eller ænder til slagtning. Andre landmænd har høner til produktion af æg. Du har måske smagt kylling eller spejlæg. Måske har du fået andesteg juleaften.

Opgaver

Behandler vi dyr forskelligt, fordi de ser forskellige ud?

Tænk her på både vilde dyr, kæledyr og produktionsdyr.
Nogle dyr ser mere søde ud eller er mere bløde at røre ved end andre dyr. Nogle dyr er glatte og våde, og nogle kan måske føles stikkende eller hårde. Andre er farlige og kan skade både dyr og mennesker. Der kan også være dyr, som er mere kloge end andre, og nogle som ligner os mennesker mere end andre.

Arbejd i grupper.
List følgende dyr efter hvilket dyr, I bedst kan lide:
• Pattegris
• Laks
• Høne
• Mink

Vælg selv fem andre dyr, I vil have med. Det kan være både vilde dyr, kæledyr og produktionsdyr.

Fortæl for klassen hvorfor I har placeret dyrene i den rækkefølge. Overvej om det er i orden at behandle nogle dyr bedre end andre, fordi vi bedre kan lide deres udseende eller adfærd.

Hvorfor/ hvorfor ikke?

 

Produkter fra dyr

Måske fik du mælk på dine cornflakes i morges, eller kylling eller bøffer i søndags. Måske sad du i en sofa lavet af okselæder. Eller måske har du sovet på en pude fyldt med dun.

Tænk på den seneste uge. Skriv så en liste med svar på disse spørgsmål:
a) Hvilke produktionsdyr har du spist produkter fra i den seneste uge?
b) Hvilke produkter fra produktionsdyr har du brugt eller har været i kontakt med i den seneste uge?
c) Hvordan tror du disse produktionsdyrs velfærd har været?

Rundt omkring i verden bruger man forskellige dyr til forskellige ting. I Mellem- og Sydamerika spiser de fx marsvin, som vi holder som kæledyr og i Kina spiser de suppe lavet af fuglereder. I Indonesien kan man drikke en kaffe, hvor kaffebønnerne først har været spist og skidt ud af et dyr som er i familie med katte. Herhjemme har man også brugt andre ting fra dyr end vi typisk gør i dag. Under 2. verdenskrig brugte man fiskeskind til at lave sko og takser af.

d) Kender du nogle produkter fra dyr, du ikke vil bruge?
e) Hvis der er produkter du ikke vil bruge, så begrund hvorfor?

 

Dyr gennem historien

Find oplysninger om, hvad man anvendte dyr til i fx stenalderen, bronzealderen og middelalderen.

Brug nettet, bøger eller andre kilder.

Lav fx en tegneserie (evt. i GoAnimate/Skoletube) og fortæl kort om brug af udvalgte dyr fra en eller flere historiske perioder.

Lav en klassediskussion omring hvordan anvendelsen af dyr har ændret sig gennem tiden og op til i dag.

 

Pasning af produktionsdyr

I Danmark er der forskellige love og regler for hvordan produktionsdyr skal holdes, og der findes forskellige former for produktioner – fx den måde de fleste holder dyr på i dag, økologisk, friland og mange andre. I alle typer produktioner har landmanden en vigtig rolle i forhold til at passe dyrene.
• Hvad gør landmanden i det daglige for at passe på sine dyr?
• Hvad synes du, der er vigtigt at gøre for at passe godt på dyrene?

Vælg to forskellige produktionstyper:
Lav et skema over fordele og ulemper for dyrene i to produktioner.

 

Ta´ på gårdbesøg

Tag på gårdbesøg med din klasse.
Vælg om I vil se på køer, grise, fjerkræ eller mink.

Brug fx skole.lf.dk

Hvad betyder ordet?

Regnbueørred: 

Den mest almindelige fisk i danske hav- og dambrug. En lakseart, der lever både i ferskvand og i saltvand.

Østers: 

En 8-15 cm stor musling, der produceres i for eksempel Limfjorden.

Griselever: 

Leveren er et organ, der fjerner affaldsstoffer i kroppen. Lever fra grise bruger vi i fødevarer, som for eksempel leverpostej.