​​​Du og alle andre mennesker skal have noget at spise hver dag. For mange af os er kød en fast del af vores måltider. Kød kommer fra dyr. Vi drikker også mælk og spiser smør, ost og andre fødevarer lavet af mælk fra koen. Vi spiser æg, der kommer fra hønen. Vi går i sko af læder eller har andre ting lavet af skind eller af pels fra dyr. Mennesker har altid haft nytte af dyr.

Om dyrevelfærd

Dyr, som mennesker passer for at få kød, mælk, æg eller skind fra, kalder vi for produktionsdyr. For 100 år siden havde næsten alle familier en lille flok dyr. I dag lever produktionsdyrene på landbrug, hvor der er mange
dyr, og hvor landmanden og hans medarbejdere passer dem. På de allerfleste landbrug er der bare én slags produktionsdyr, for eksempel kun grise eller kun køer.

Uddannelse til landmand. Du kan uddanne dig til at blive landmand. Både kvinder og mænd kan blive landmænd.

Det er landmandens opgave og ansvar at sørge for, at dyrene har det godt. Fra de bliver født, til de skal slagtes, skal dyrene hver eneste dag have foder og frisk vand. Den stald, de går i, skal holdes ren og tør, og landmanden
skal hver dag holde øje med, om alle dyr trives og er raske.

På disse sider skal du arbejde med dyrs velfærd om hvad der skal til, for at dyrene kan få et godt liv hos landmanden. Vi kalder det for dyrevelfærd.

Dyrevelfærd

Hvad synes vi er vigtigt, for at dyrene har et godt liv? De fleste er enige om, at dyrene selvfølgelig ikke skal være syge, bange eller have ondt. Mange synes, at god velfærd er andet end bare at være rask. Det kan også være, at dyrene skal have god plads, skal kunne bevæge sig frit, skal være sammen med andre dyr, og at dyrene skal kunne komme ud i det fri. For nogle er det vigtigt, at dyrene kan gøre ting, som er naturlige eller føles godt for dem – som for eksempel rode i jorden eller lege.

Andre synes, det er vigtigt, at dyrene beskyttes mod dårligt vejr og sygdomme. Hvis for eksempel dyrene kommer udenfor, får de mere plads og mere at lave. Men ude i det fri kan det blæse, regne og være koldt. Dyrene kan få sygdomme, som de ikke ville få, hvis de kun var inde, hvor landmanden bedre kan styre temperaturen og holde øje med dyrene.

Det modsatte kan også ske, at dyrene får sygdomme eller skader inde i stalden, som de ikke får, når de er ude. Det er derfor nødvendigt at vælge, Vi kan ikke altid vælge det hele, og det kaldes et dilemma.

Forskellige racer. I Danmark bruger vi forskellige racer til svineopdræt – nogle er lyserøde og nogle er brogede.

Dyreværnsloven gælder alle dyr

I Danmark har vi en dyreværnslov. Det er for at sikre, at dyrene bliver behandlet ordentligt. Loven gælder for alle dyr – både de dyr vi holder, som for eksempel produktionsdyr og kæledyr, og for vilde dyr i naturen. Når vi holder dyr, har vi pligt til at tage hensyn til deres behov. Det betyder, at dyrenes omgivelser skal indrettes, så de passer til dyrenes størrelse, og at dyrene kan gøre de ting, som de har behov for at gøre. Vi skal også sørge for, at dyrene får det foder og vand, som de har brug for, og at de ikke fryser eller har det for varmt.

 Mange danske æg. I 2016 blev der i Danmark produceret 74 mio. kg. æg.

​DIN MENING...

 

Hvad synes du er vigtig for, at et dyr har et godt liv?

Uanset om dyrene er ude eller inde, så betyder landmandens daglige arbejde med at passe sine dyr meget for dyrenes trivsel og velfærd. Landmanden gør hver dag mange ting for at passe på sine dyr. Til det arbejde har han brug for dygtige medarbejdere, der kan hjælpe ham med at passe de mange dyr 

Opgaver

Dyrs og menneskers behov

Dyr og mennesker har ofte forskellige behov, men på nogle områder er de også ens. Fx har både dyr og mennesker brug for at sove og æde/spise. 

Se skemaet herunder og lav et magen til.
Måske synes I, der mangler nogle X-er? Så sæt dem selv.
Find selv flere eksempler på behov og dyr, som I kan sætte i skemaet.

  Menneske Ko Gris Høne       
Har behov for          
at sove x   x    
at spise   x x    
at lege x     x  
           
           

 

Hvad betyder ordet?

Læder:

Et produkt, der er fremstillet af huden fra for eksempel en ko eller ged. Læder kan bruges til for eksempel sko, tasker og tøj.

Dilemma:

En situation, hvor du skal træffe et vanskeligt valg mellem to lige gode eller to lige dårlige muligheder.

Dyreværnslov:

En lov om, hvordan man skal behandle dyr.