Her på siden kan du finde små film, hvor Sebastian Klein besøger danske produktionsdyr. Sebastian har været på besøg i en;

  • løsdriftsstald med malkekøer
  • Økologisk svinebesætning med søer og smågrise på friland
  • konventionel svinebesætning med søer i løsdrift
  • en skrabeægsbesætning med redekasser i etager

Fotograf Lars Ostenfeld. Filmene er produceret af Fødevarestyrelsen.

Koen tygger drøv

Koens seng

Koen malkes af en robot

En børste til koens pels

Redekasser til høns

Høns har behov for at bade i støv

Det er vigtigt for høns at sidde højt

Soen har behov for at bygge rede

Pattegrise har brug for varme

Grise er sociale dyr

Grise elsker at rode

Grisestalden har flere områder

Når pattegrise fødes i en hytte på marken

Når grise lever i hytter på marken

Grise kan lide mudder