Ramme til beskrivelse af eksisterende velfærdsvurderings og velfærdskontrolsystemer

I dette projekt opstilles en overordnet ramme (framework), som vil kunne give en dækkende beskrivelse af strukturen af forskellige typer af…

Målet med projektet er at give en oversigt over de faktorer, der påvirker udviklingen af mærkeordninger/krav, for på den måde at understøtte sammenligningen mellem forskellige ordninger og øge forståelsen for den forskel, der findes.