Etablering af et Benchmark-redskab til løbende vurdering af velfærden for grise, slagtekyllinger og malkekvæg i Danmark og fire sammenlignelige europæiske lande

I dette projekt vil grundlaget for en fremtidig systematisk dataindsamling sikres.

Siden 2018 har en række forskere ved KU arbejdet på at udvikle en ny metode til estimering af dyrevelfærd på nationalt niveau inden for de vigtigste dyrearter i dansk husdyrproduktion. Metoden gør det muligt at sammenligne den samlede effekt af forskellige velfærdsinitiativer i form af henholdsvis lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd. Samtidig kan man måle dyrevelfærdsniveauet i relation til både den nationale produktion og det nationale forbrug. 

I dette projekt vil grundlaget for en fremtidig systematisk dataindsamling sikres, så der løbende kan laves opdaterede Benchmark mål for dyrevelfærden hos grise, slagtekyllinger og malkekvæg i Danmark, Sverige, UK, Nederlandene og Tyskland. For det andet vil det sikres at resultaterne kan præsenteres i en brugervenlig form og løbende kan blive gjort offentligt tilgængelige på en dansk og engelsksproget hjemmeside. 

Dansk hjemmeside findes her
Engelsk hjemmeside findes her