Vedligeholdelse og styrkelse af Benchmark for dyrevelfærd hos grise, malkekvæg og slagtekyllinger

Projektet bygger ovenpå tidligere projekter om et Benchmark-redskab til løbende vurdering af velfærd hos grise, malkekvæg og slagtekyllinger.

Dette projekt har to formål: 1) at vedligeholde og opdatere Benchmark-hjemmesiden, som vil være etableret ved udgangen af 2022; 2) at styrke den ekspertbaserede værdisætning af dyrevelfærd hos grise.