Når ulykken er ude - dyrevelfærd under beredskabsindsats efter uheld med dyretransporter

Projektet fokuserer på de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af beredskabsindsatsen efter uheld med dyretransporter ud fra en One Welfare synsvinkel.

Projektet fokuserer på de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af beredskabsindsatsen efter uheld med dyretransporter ud fra en OneWelfare synsvinkel (dvs. også med hensyn til arbejdsmiljø og arbejdsforhold). Gennem undersøgelse af danske data samt forskellige danske interessenters (svine- og transportbranchen, FVST, politi, redning, dyrlæger) erfaringer søges den danske indsats kortlagt og diskuteret i relation til dyrevelfærd. Samtidig involverer projektet udveksling af information med myndigheder og NGOere i udvalgte EU-medlemsstater for at opnå gensidig læring og optimere indsatsen.