Holdninger og motivation til forandring som kan lede til bedre dyrevelfærd

En undersøgelse af hvorfor og hvordan danske landmænd i større kommercielle besætninger bliver motiverede til at skabe forandring og forbedre…

Formålet med undersøgelsen var at forstå, hvad der motiverer en række udvalgte danske landmænd med større besætninger til at skabe forandringer og forbedre dyrevelfærden samt diskutere disse fund med sammenlignelige undersøgelser primært inden for EU.