Undervisningsmateriale til indskolingen om dyrevelfærd hos familiedyr

Siden 2016 har Fødevarestyrelsen i samarbejde med ViD udviklet undervisningsmateriale om dyrvelfærd til grundskolen.

Undervisningsmaterialet til mellemtrinnet og udskolingen fokuserer på dyrevelfærd hos danske produktionsdyr. Dette projekt er en fortsættelse af arbejdet, fokuserer på dyrevelfærd hos familiedyr og er rettet mod indskolingen. Materialet kan tilgås samt bestilles gratis på www.dyrevelfærdiskolen.dk.