Udfasning af medicinsk zink og lavt forbrug af antibiotika til grise – hvad betyder det for dyrevelfærden?

Formålet er at undersøge, hvordan udfasning af medicinsk zink og reduktion af brugen af antibiotika til grise påvirker dyrevelfærden, og hvad dyrlæger…

Projektet skal undersøge, hvordan besætninger, der har gennemført en betydelig reduktion i brugen af antibiotika til smågrise eller har reduceret/ stoppet brugen af medicinsk zink, har oplevet effekten på dyrevelfærden. Samtidigt skal projektet undersøge, hvad besætningerne og besætningens dyrlæger har gjort for at undgå en negativ effekt på dyrevelfærden, der kunne være opstået, hvis man undlader at behandle syge dyr med behov for antibiotika.