Løsgående farende søer - konsekvenser og muligheder

I dette projekt skal det undersøges, hvordan produktionen er forskellige i lande med løsgående farende søer, hvad status er i Danmark, og der ifølge…

Der er en bevægelse mod, at dyr gives mere bevægelsesfrihed, fx lovgivning omkring konventionelle bure til æglæggere og bindestald til kvæg. Det samme gør sig gældende for svin, hvor først et forbud imod fiksering med bindsel blev indført (1995), derefter et forbud mod fiksering i boks i drægtighedsafdelingen (2013), og endelig et forbud imod fiksering i løbeafdelingen (2015). Både SEGES (2011) og den danske regering (Dan Jørgensen, 2014) havde en ambition om, at 10% af alle danske farende søer skulle være løsgående. Da FVST indførte dyrevelfærdsmærket, indgik den tid, søer må fikseres i faringsafdelingen, som et af kriterierne. På trods af ambitioner og den generelle tendens er der ikke er en hurtig overgang til løsgående farende søer.