Transport af kvæg og svin i Danmark og Europa – omfang og karakteristika

Projektets formål var at undersøge omfanget af transport af kvæg og svin, både til levebrug og slagtning inden for Europa, og hvis muligt til…

Et udgangspunkt for en større forståelse for de udfordringer og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser dyretransport indebærer kan være kend-skab til omfanget af transport af kvæg og svin, både til levebrug og slagtning inden for Europa, og også kendskab til transport til tredjelande i det omfang, de tal er tilgængelige. Projektets formål var at undersøge omfanget af transport af kvæg og svin, både til levebrug og slagtning inden for Europa, og hvis muligt til tredjelande.