Smitsomme husdyrsygdomme og velfærd

Projektets formål var at illustrere forbedringer af dyrevelfærd, der kan opnås gennem indsats mod smitsomme sygdomme via nationale…

Mange sygdomme hos husdyr er ikke regulerede på EU-niveau, men for mange af disse ikke-regulerede sygdomme er der i en række lande alligevel nationale kontrolforanstaltninger samt egentlige bekæmpelsesprogrammer. Projektets formål var at illustrere forbedringer af dyrevelfærd, der kan opnås gennem ind-sats mod smitsomme sygdomme via nationale kontrolforanstaltninger. Hypotesen var at effektive kontrolprogrammer for en række klinisk alvorlige sygdomme vil have tydelig positiv effekt på dyrevelfærden.