The properties of dairy cow ”pain face” as welfare indicator on herd level - consistency over time.

Formålet med dette projekt var, at evaluere den dyre-baserede metode ”dairy cow pain face” som mulig indikator i velfærdsvurderingssystemer ved at…

I alt blev 16 danske malkekvægsbesætninger besøgt tre gentagne gange med fastlagt tidsinterval og alle ikke-aktive køer scoret af samme observatør. Da tidligere undersøgelser havde vist en sammenhæng mellem forekomsten af pain face og lidelser i klove eller lemmer, blev forekomsten af halthed i besætningerne vurderet samtidig. Halthed er tidligere blevet erklæret som værende en valid velfærdsindikator og blev derfor brugt til sammenligning i dette studie.