Tidlig forebyggelse af sålesår hos malkekøer

Projektets formål er at identificere tidlige risikofaktorer for sålesår, som er knyttet til perioden inden koen kælver første gang.

Projektets formål er at identificere tidlige risikofaktorer for sålesår, som er knyttet til perioden inden koen kælver første gang. Herved opnås mulighed for forebyggelse af sålesår, som ellers ville medføre markant nedsat dyrevelfærd, store økonomiske tab samt reduceret holdbarhed og øget klimabelastning.