Praktikkens betydning for elevernes forståelse af dyrevelfærd – med særlig fokus på praktikværtens rolle

Projektet har til formål at bidrage til en forståelse af, hvilken rolle praktikopholdet spiller for landbrugsskoleelevers opfattelse af dyrevelfærd.…

Projektet har som delformål ¹) at skabe viden om, hvilken forståelse af dyrevelfærd der eksisterer hos landmænd, der er praktikværter, hvordan de ser på deres rolle som praktikværter, og hvordan de herunder vægter formidlingen af dyrevelfærd til eleverne, samt ²) at få elevernes erfaringer med praktiktiden belyst, mens den står på, herunder synet på dyrevelfærd, og hvordan de lærer om dyrevelfærd i praktikken, fx gennem mester eller kolleger. På denne baggrund vil projektet pege på indsatsområder, hvor sammenhængen mellem landbrugsskoler og praktiksteder kan øges med henblik på at sikre, hvordan viden om dyrevelfærd opstår undervejs i praktikken.