Kommunikation om dyrevelfærd - En undersøgelse af dyrevelfærds rolle i undervisningen på landbrugsuddannelsen

Denne rapport handler om, hvordan elever på skoler, som udbyder landmandsuddannelsen, forstår dyrevelfærd, og hvordan dyrevelfærd indgår i skolernes…

Det overordnede formål med projektet har været at undersøge, hvilken rolle skoler, som
udbyder landmandsuddannelsen, spiller for formningen af de fremtidige landmænds
opfattelse af dyrevelfærd, og hvordan dyrevelfærd vægtes i forhold til andre
undervisningsmål. Projektet har således fokuseret på elevernes forståelse af dyrevelfærd, og hvordan viden om dyrevelfærd vægtes på skolerne.