Identifikation af risikofaktorer for nedsat dyrevelfærd samt cost-benefit af velfærdsforbedrende tiltag i danske malkekvægsbesætninger

Projektets overordnede formål var at udpege de mest omkostningseffektive investeringer i forbedret velfærd for danske malkekvægsbesætninger ved at…

Welfare Quality ® velfærdsvurdering blev gennemført sammen med indsamling af supplerende data i 60 malkekvægsbesætninger. Velfærdsparametrene blev dernæst vurderet med generaliserede lineære modeller, hvor effekterne blev vurderet på besætningsniveau baseret på ko-niveaumålinger. Ni modeller blev sat op for at analysere, hvordan forskellige velfærdsmål blev påvirket af forskellige forklarende faktorer som fx gulvstandard og sengebåseindeks