Hånd i hånd: Ansvarlig dyrevelfærd og ansvarlig antibiotika-anvendelse: dialog, undren og italesættelse på tværs af kvægbruget

Projektets formål er at styrke dialogen indenfor kvægbrugets aktører om dyrevelfærdsfokuseret ansvarlighed i relation til antibiotika-anvendelse i…

Projektets formål er at styrke dialogen indenfor kvægbrugets aktører om dyrevelfærdsfokuseret ansvarlighed i relation til antibiotika-anvendelse i besætninger med malkekvæg og kalve nu og i fremtiden. Formålet er at bidrage til gensidig forståelse, påvirkning og udvikling af kvægbrugets aktørers mangeartede holdninger og handlinger i relation til velfærd og antibiotika-anvendelse med fokus på etiske dyrevelfærdsmæssige perspektiver og videnskabelig viden om sundhed/sygdom og antibiotika-resistens. Projektet bygger på en tankegang om at antibiotikaforbrug ikke står som middel til bedre velfærd, men alene til behandling af sygdom.