Holdbare køer – til gavn for velfærd og klima

Projektets formål er at skaffe ny viden, som kan være med til at øge holdbarheden hos malkekøer og derved optimere køernes velfærd og mindske…

Holdbarheden (levetiden) blandt malkekøer er i øjeblikket relativt lav. Kort holdbarhed har negativ indflydelse på såvel dyrevelfærd, landmandens økonomi som klimabelastningen pr. kg. mælk. Detaljeret viden om hvorfor køer udsættes, kan bruges til forebyggelse af fremtidige (for tidlige) udsætninger.