Hestevelfærd og træning

Dette projekt er et bogprojekt, den udmunder i en opdateret og opkvalificeret udgave af viden samlet i bogen "Equitation Science".

Et hovedformål er netop at bygge bro mellem videnskabelige forskningsresultater og praktisk hestetræning. Projektet forventes derfor at kunne bidrage med ny viden relateret til hestevelfærd, og kan være en vigtig kilde til information for både ryttere og trænere. Desuden kan bogens indhold anvendes som baggrundsmateriale, når danske myndigheder eventuelt skal vurdere konsekvenser af forskellige træningsmetoder på sportshestes velfærd. Det forventes, at den reviderede udgave af bogen oversættes til dansk i 2017.