Fjerdragt og transportegnethed hos udsætterhøns

Projektets formål er at kortlægge hvilken betydning fjerdragten har for termoregulering hos høns.

Projektet foretager en litteraturgennemgang hvor det kortlægges, hvilken betydning fjerdragten har for termoregulering hos høns, med det formål at kunne bruge viden til at bedømme transportegnetheden hos disse.