Udegående heste i vinterperioden: Hvilke faktorer har betydning for anvendelsen af læskure?

Formålet med projektet var at undersøge hvilken betydning (i) indgangsforhold og (ii) indretningen af læskure har for brugen af skurene og hestenes…

Heste kan være udegående 24 timer i døgnet i vinterperioden, hvis de har adgang til læskur/løsdriftsstald. Loven angiver bl.a. krav til gulvarealet pr. hest i læskuret, men ikke til f.eks. indretning og indgangsforhold. Suboptimale indgangsforhold kan medføre, at en dominerende hest monopoliserer indgangen til skuret, så alle heste reelt ikke har adgang til arealet. Formålet med projektet var at undersøge hvilken betydning (i) indgangsforhold og (ii) indretningen af læskure har for brugen af skurene og hestenes velfærd.