Sygefravær hos danske rideskoleheste

Formålet med projektet var at undersøge sundhedsstatus og sygefravær hos danske rideskoleheste og undersøge årsager til sygefravær. Formålet var også…

Projektet bestod af to dele.
Den første del omfattede 156 heste på 10 rideskoler. Der foretoges sundhedsundersøgelse og dagbogsregistrering over 4 måneder.

Den anden del bestod af telefoninterview af 100 rideskoler fordelt over hele landet og 3,5 måneders dagbogsregistrering på 17 af disse rideskoler