Egenkontrol af dyrevelfærd

Formålet med nærværende projekt var at undersøge landmænds og forbrugeres holdninger til og reaktioner på implementeringen af egenkontrol af…

Projektet peger på at især tre området, hvor en indsats kunne forbedre egenkontrollen. For det første bør landmændene bevidstgøres om forskellen mellem deres og forbrugernes opfattelse af dyrevelfærd. Hvis landmændenes kontrolplaner udelukkende afspejler deres egen opfattelse af dyrevelfærd, kan det føre til tillidstab blandt forbrugerne. For det andet bør egenkontrollen, for at imødekomme kritikken af bureaukrati og dobbeltarbejde, samordnes med de mange andre kontroller der er i landbruget. Endelig kan landmændenes accept af egenkontrollen øges ved at bevidstgøre dem de muligheder der har for selv at designe kontrollen.