Betydning af dyr-menneskerelationer for velfærd og produktion – hvordan gør vi i Danmark og hvilke forskningsresultater kan bruges i praksis?

Formålet er at samle og sammenfatte viden om betydning af dyr-menneske relationer for dyrevelfærden i husdyrbesætninger (fjerkræ, mink, kvæg og svin),…

Resultaterne fra dette projekt vil blive formidlet som målrettede fact-sheets og faglige publikationer for de personer, der arbejder professionelt med dyr (besætningsejere, landbrugskonsulenter, dyrlæger osv.).