Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande

I dette projekt sammenlignes dyrevelfærden på tværs af lande i forhold til fem parametre: 1) lovgivningen i det pågældende land, 2) initiativer til at…

Det kan være meget svært at overskue og sammenligne effekten af de forskellige vel-færdsfremmende initiativer på tværs af lande, hvilket er baggrunden for, at vi i dette projekt har forsøgt at udvikle en ny tilgang til sammenligninger af dyrevelfærd på tværs af lande. Tilgangen brugs i projektet til at sammenligne velfærd for svin og slagtekyllinger i fem lande, Danmark, Sverige, Storbritannien, Holland og Tyskland.