ViDs formål er at bidrage til en forbedring af dyrevelfærden ved at indsamle, organisere og formidle forskningsbaseret viden om dyrevelfærden tilstand i Danmark og i relation til internationale forhold.

Data kommer fra både myndigheder, landbrugserhverv og forskere og giver et samlet billede af, hvordan det står til med dyrevelfærden i Danmark og andre europæiske lande.

Derudover bidrager ViD til folkeoplysningen igennem undervisningsmaterialer til kommende generationer i grundskolen, på gymnasierne og på landbrugsskolerne.