Videncenteret er forankret i Fødevarestyrelsen og organiseret med en Styregruppe, en Faggruppe og et Sekretariat

ViDs styregruppe

ViDs styregruppe træffer de overordnede beslutninger om, hvilke indsatsområder videncentret skal fokusere på, og hvilke projekter der skal igangsættes i regi af videncentret.

ViD styregruppe består pr. 1.3. 2022 af:

  • Charlotte Vilstrup, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen
  • Christian Strøyer, enhedschef i Dyrevelfærd og Veterinærmedicin i Fødevarestyrelsen
  • Christina Rughede, enhedschef i Dyresundhed i Fødevarestyrelsen
  • Mads Røddik Christensen, teamleder, Veterinær Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Hans Houe, professor, Institut for Veterinær Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
  • Charlotte Lauridsen, institutleder, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

ViDs faggruppe

ViDs faggruppe udarbejder oplæg til projekter, som godkendes af styregruppen. Gennemførelsen af projekter, der igangsættes i regi af ViD, varetages af projektlederne for de enkelte projekter og sker i samarbejde med øvrige relevante projektdeltagere. 

Faggruppen består af ViD's sekretariatsmedarbejdere og fagpersoner fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

ViDs sekretariat

ViDs sekretariat, som er forankret i Fødevarestyrelsen, står for den daglige drift af videncentret.