I 2020 besluttede ViD’s styregruppe at markere ViD’s første 10 år med
et jubilæumsskrift. ViD’s sekretariat har udvalgt en række projekter, som
tilsammen illustrerer bredden i forskningen under ViD.

Projekterne er inddelt i afsnit efter dyreart, og indbyrdes relaterede projekter står sammen. Imellem afsnittene findes bidrag fra interessenter og forskere, som igennem tiden har haft tilknytning til centret. Bagest er en komplet oversigt over alle projekter fra 2010 til 2020 samt en oversigt over ViD-konferencernes temaer.

Projektrapporter fra alle afrapporterede ViD projekter kan findes her