Virkning af forskellig mælkefodringsmanagement på kalves velfærd

Projektet undersøger virkning af forskellige aspekter af mælkefodring (metoder, mængde, frekvens og mulighed for sutteadfærd) på kalvenes adfærd og…

Den velfærdsmæssige virkning af de forskellige måder at dække suttebehovet er ikke systematisk gennemgået, men foreslås afdækket af litteraturen. Mulige virkninger af mælkefodringsmetoder (skål, pattespand, automat), mælkemængde og mælkefodringsfrekvens for forskellige aldersgrupper af mælkefodrede kalve belyses ved hjælp af litteratur reviews og interviews/spørgeskemaer. Der dannes desuden en oversigt over hvilke praksis, der anvendes i forskellige europæiske lande. Dette baseres på en kombination af litteratur review, samt en supplerende afsøgning af praksis i forskellige lande vha. interview og/eller spørgeskema rettet til centrale europæiske forskere/konsulenter.