Udsætterkøers velfærd og transportegnethed

Nærværende projekt har til formål at 1) undersøge om transport af køer kan medføre at normalt gående køer kommer til at halte, 2) undersøge om milde…

Kan malkekøer blive halte af selve transporten fra besætning til slagteri? Det var spørgsmålet, som dette projekt havde til formål at besvare. 203 køer fra 18 forskellige besætninger blev udsat for en simuleret transport til slagtning. Køernes gang blev vurderet i besætningen inden de blev læsset på en lastbil og kørt en tur, som svarer til en gennemsnitlig transport til slagtning. Efter transporten blev køerne læsset af i besætningen igen og deres gang blev påny vurderet. Resultaterne fra projektet dokumenterer, at sandsynligheden for at køer bliver halte som følge af selve transporten til slagtning er meget lille.