Udpegning af svinebesætninger med bemærkninger ud fra en helhedsorienteret velfærdsvurdering

Projektets overordnende formål sigter mod at give myndighederne et redskab til udpegning af besætninger, der vil have øget risiko for at få…

Projektet afgrænser sig til at fokusere på slagtesvinebesætninger. Projektet tager afsæt i projektet Nulpunktundersøgelse af overholdelse af lovgivningen i svinebesætninger (afsluttet i 2012) samt projekterne Dyrevelfærd i besætninger - Et samspil mellem landmænd og myndigheder 2009-2013, der er finansieret af Fødevareministeriet via Fødevareforskningsprogrammet 2008 samt i ViD-projektet Identifikation af so-besætninger med dyrevelfærdsproblemer på basis af eksisterende centrale databaser og data fra effektivitetskontrollen, der blev afsluttet i 2012.