Smertedetektionsskema til malkekvæg - Sammenhængene mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau

Projektet havde til formål at definere nogle simple parametre til indikation af smerter hos malkekøer.

Et ufravigeligt krav til god dyrevelfærd er fravær af smerte og der findes ingen redskaber til vurdering af smerter hos malkekvæg. Disse parametre skal danne grundlag for udarbejdelsen af et smertescoringsskema som kan anvendes af dyrlæger, velfærdsinspektører og landmænd.