Skismaet mellem dyrevelfærdshensyn og smittebekæmpelse i kvægbesætninger

Formålet med projektet var at vurdere effekten på dyrevelfærd og smittebekæmpelse af forskellige former for kalveopstaldning og kælvningsmanagement.

Projektet bestod af to feltstudier, hvor social adfærd og mulige smittekontakter blev observeret og sammenlignet i forskellige kalveopstaldningssystemer, og simuleringsmodellering af salmonella-smittespredning i scenarier med forskellige hygiejne og opstaldningsforhold, managementrutiner og besætningsstørrelser. Resultaterne er mest relevante for bekæmpelse af bakterier, der spredes via gødning.