Sammenhængene mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau

Projektets formål er at undersøge sammenhængene mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau.

I projektet er sammenhængene mellem dyrevelfærd og økonomi på bedrifter med svineproduktion undersøgt. Analyser af disse sammenhænge kan på forskellig måde bidrage med ny viden. Det gælder fx dels landmænds økonomiske motivation til at forbedre deres dyrevelfærd, dels deres økonomiske incitamenter til at overholde de gældende regler for dyrevelfærd. En sådan viden har vi ikke tidligere haft.