Lavere pattegrisedødelighed ved smertelindring af løse, farende søer

Formålet med projektet er at nedbringe pattegrisedødeligheden ved tildeling af smertestillende midler til løse søer umiddelbart efter faring.

Det er målet, at projektets resultater kan bidrage til udpegning af grupper af søer, hvor tildeling af smertestillende midler vil have en gunstig effekt på pattegrisedødeligheden. Dette vil øge velfærden for både so og pattegrise. Udpegningen giver samtidig mulighed for at implementere forebyggende tiltag, der kan reducere eller afhjælpe problemet.