Kalves velfærd i økologiske besætninger

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, om der var forskel mellem konventionel og økologisk mælkeproduktion i niveau af kalvedødelighed, og…

Borgerne forventer at økologisk mælkeproduktion har høj dyrevelfærd med køer, kvier og kalve på græs om sommeren. Det er derfor en stor udfordring i økologisk mælkeproduktion, at kalvedødeligheden i økologisk mælkeproduktion er relativt høj og højere end i konventionel mælkeproduktion. I projektet blev tres danske malkekvægbesætninger, 30 konventionelle og 30 økologiske, besøgt én gang i løbet af sommeren og én gang i løbet af vinteren. Ved hvert besøg blev kalve (0-180 dage) klinisk undersøgt for tegn på diarré og luftvejssygdomme. Data vedrørende dødelighed blev indhentet fra en central database