Identifikation af sobesætninger med dyrevelfærdsproblemer på basis af eksisterende centrale databaser og data fra effektivitetskontrollen

Formålet med projektet var at undersøge, om det er muligt ved hjælp af en vurdering baseret på data fra eksisterende databaser suppleret med…

Der er interesse for at basere såvel offentlig som privat kontrol af husdyrvelfærd på vurderinger på besætningsniveau. Metoder til vurdering af dyrevelfærd på besætningsniveau inkluderer ofte direkte målinger på dyrene. Dyrebaserede velfærdsindikatorer er imidlertid tidskrævende og derfor dyre at indsamle og analysere. Hvis det er muligt at vurdere dyrevelfærden på basis af eksisterende data suppleret med ejeroplysninger, så kunne de dyre dyrebaserede målinger spares.

Formålet med projektet var at undersøge, om det er muligt ved hjælp af en vurdering baseret på data fra eksisterende databaser suppleret med ejeroplysninger at foretage en risikobaseret udpegning af so-besætninger med dyrevelfærdsproblemer.