Har Gult Kort-ordningen reduceret velfærden i svinebesætninger?

Projektet var delt op i to.

Delprojekt I: Undersøgelse af ændringer i dødelighed,

tilvækst, slagteanmærkninger og kødprocent

Delprojekt II: Effekt…

Det overordnede formål med delprojekt I var at undersøge om reduceret forbrug af AB før/efter Gult Kort-debatten kunne tænkes at have haft dyrevelfærdsmæssige konsekvenser i de berørte svinebesætninger.

Delprojekt II tog udgangspunkt i en klinisk afprøvning i to danske svinebesætninger. Ved den kliniske afprøvning blev effekt af antibiotikabehandlingsstrategi undersøgt og målt på produktionsresultater samt et tarmpatogen i form af Lawsonia intracellularis. Desuden blev der gennemført et studie i, hvordan Lawsonia intracellularis påvirker adfærd hos grise.