Har 80 millioner danske slagtekyllinger velfærdsproblemer?

Projektets formål var at undersøge om danske slagtekyllinger med gait-score 2 (GS2), har smerter, samt hvilke patologier hos kyllinger med gait-score…

Gait-score 2 er defineret ved ”kyllingen går med lettere ujævn
og let haltende gang (klar defekt, der ikke hindrer bevægelse)” (Kestin et al., 1992) og en nylig undersøgelse har vist at 83% af de over 100 millioner danske slagtekyllinger har GS2.
Det blev i samråd med ViD/FVST besluttet at udføre den praktiske del af projektet i kommercielle slagtekyllingeflokke og udelukkende på kyllinger (alder 30-33 dage) med gait-score 2.
Kyllingernes gang-egenskaber blev således sammenlignet med og uden smertestillende medicin (carprofen).
Den praktiske del af projektet er således gennemført i august 2013 hos to danske
slagtekyllingeproducenter.